PolskiEnglish
Główna > Projekty 2015 >
 
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:116. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:105. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character

PG 20498

Gimnazjum im. Ks. Józefa WoĽniackiego w Rytrze


Kwota dotacji:  11 900,00 zł
Budżet całkowity projektu: 15 620,00 zł
Wkład własny, innych darczyńców: 3 720,00 zł


Głównym celem projektu „Krzyk nowej mody – oszczędzanie wody” jest zmniejszenie ilo¶ci zużywanej wody o minimum 11%. Gimnazjum w Rytrze dzięki dotacji FKB chce kształtować postawy i zachowania proekologiczne oraz ¶wiadomo¶ć ekologiczn± w¶ród uczniów i ich rodzin objętych projektem. Z tego powodu zamierza u¶wiadomić uczniów i rodziców o skali problemu, poprzez akcje promocyjne oraz wymianę i modernizację sprzętów sanitarnych w budynku szkoły. Oczywi¶cie dyrekcja i pracownicy szkoły s± ¶wiadomi, że rozwi±zanie problemów ekologicznych nie jest możliwe bez szerokiego udziału edukacji na wszystkich szczeblach i poziomach kształcenia.  Gimnazjum stawia sobie za cel zapoznanie uczniów i rodziców ze skutecznymi sposobami oszczędzania tak bezcennego daru natury jakim jest woda. Przede wszystkim chce u¶wiadomić uczniów o powstaj±cych ograniczeniach w dostępie do wody, i że dzięki umiejętnemu korzystaniu z wody zapewnimy dostęp do niej przyszłym pokoleniom. W projekcie weĽmie udział 132 uczniów i 20 nauczycieli.

 
KontaktMapa Strony