PolskiEnglish
Gwna > O Funduszu > Cele
 
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:116. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:105. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character
Cele

Fundacja Fundusz Partnerstwa wspiera dziaania na rzecz zrwnowaonego rozwoju, ktre podejmuj spoecznoci lokalne, instytucje pozarzdowe, szkoy oraz lokalne organizacje.

 

Ide zrwnowaonego rozwoju jest takie gospodarowanie zasobami, by mona byo zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszych pokole na zaspokojenie tych potrzeb. Innymi sowy, jest to taki model, ktry zakada istnienie odpowiednio i wiadomie uksztatowanych relacji pomidzy wzrostem gospodarczym, dbaoci o rodowisko (naturalne, spoeczne) a zdrowiem czowieka.

 

Idea zrwnowaonego rozwoju

(rdo: www.wikipedia.pl)

 

Powoanie Funduszu Kropli Beskidu miao przede wszystkim zachca mieszkacw do podejmowania dziaa na rzecz ochrony zasobw wodnych w regionie w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej UE – dyrektywy porzdkujcej i koordynujcej istniejce europejskie ustawodawstwo wodne – ktrej celem jest ochrona wody ju u jej rde.

 

W cigu 5 lat istnienia Funduszu Kropli Beskidu udao si nie tylko zrealizowa projekty ukierunkowane na poszanowanie i ochron zasobw wodnych, ale take stworzono platform wsppracy i integracji mieszkacw, instytucji oraz prywatnych firm, ktre swoj dziaalno prowadz w gminach: Krynica Zdrj, Rytro, Muszyna i Piwniczna. Dziki temu na terenie tych gmin podjto szereg innych dziaa i inicjatyw midzy innymi takich, ktre byy zwizane z rozwojem i promocj regionalnej turystyki i kultury.

 

W ramach programu udao si take zachci lokalne instytucje i organizacje do uczestnictwa w innych proekologicznych i prospoecznych inicjatywach. Przykadem moe by udzia beskidzkich szk w oglnopolskim programie Szkoy dla Ekorozwoju i sukces Szkoy Podstawowej nr 1 w Krynicy Zdroju, ktra otrzymaa tytu Lokalnego Centrum Aktywnoci Ekologicznej.

 


Fundacja Fundusz Partnerstwa – dowiedz si wicej

 

Zgo swj udzia w programie Fundusz Kropli Beskidu

 

 

 
KontaktMapa Strony