PolskiEnglish
Główna > Jak napisać
 
Jak napisać wniosek

Fundacja Fundusz Partnerstwa wraz z firmami systemu Coca-Cola oferują uczestnikom programu Fundusz Kropli Beskidu nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkich kompleksową pomoc doradczą. Pomagamy zaplanować działania, wspieramy uczestników programu przy tworzeniu wniosków o dotację oraz uczestniczymy w realizacji projektów.

 

Pragniemy, by wsparcie Fundacji Fundusz Partnerstwa było przygotowaniem do tego, by w przyszłości organizacje lokalne i stowarzyszenia, uczestniczące w programie Fundusz Kropli Beskidu, sięgały po inne środki finansowania - czy to ministerialne, czy też unijne.

 

By przystąpić do programu Fundusz Kropli Beskidu, należy złożyć wniosek o dotację, który będzie szczegółowym opisem naszego projektu. Wniosek jest podzielony na kilka części. By spełniał on wymogi programu, musi spełniać poniższe kryteria.

 

1. Opis i cel projektu
Projekt ma się przyczynić do ochrony dziedzictwa wodnego Beskidu Sądeckiego.
Projekt musi być także zrealizowany w przestrzeni publicznej, czyli musi służyć mieszkańcom i turystom.
Projekt ma rozwiązać określony problem lub zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę.

 

2. Praktyczny wymiar projektu
Projekt musi dotyczyć praktycznych działań. Jego realizacja powinna przynieść konkretny efekt, który będzie można zobaczyć i zmierzyć.
Realizacja projektu ma być szansą dla jego uczestników do nauczenia się realizowania projektów w środowisku lokalnym.
Projekt – o ile jest to możliwe - powinien być zrealizowany przez wnioskodawcę i jego partnerów, a nie przez wynajętych wykonawców.

 

3. Partnerski charakter projektu
W realizację projektu powinni być angażowani nie tylko pomysłodawcy i wnioskodawcy, ale także inne podmioty (organizacje, urzędy, firmy, szkoły i mieszkańcy).
Projekt powinien przynieść korzyści lokalnej społeczności.
Przygotowując projekt, należy zaplanować sposób pozyskiwania do współpracy partnerów zewnętrznych (firm, instytucji, organizacji).

 

4. Plan realizacji projektu
Określa wszystkie działania, jakie muszą zostać podjęte, by projekt został zrealizowany zgodnie z zamierzeniami.
Opisuje poszczególne etapy projektu, czyli sposób, w jaki zostaną one zrealizowane.
Określa wykonawców i osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów.

 

5. Promocja projektu i jego rezultatów
Zrealizowany projekt warto promować. Jest to szansa na pozyskiwanie nowych partnerów, sponsorów, a także szansa na poinformowanie lokalnej społeczności o działaniach naszej organizacji i rezultatach projektu.

 

6. Plan kontynuacji projektu
Opis projektu powinien przywidywać działania, które zapewnią „utrzymanie” efektów projektu w dobrym stanie w przyszłości, po zakończeniu finansowania przez Fundusz Kropli Beskidu.

 

7. Harmonogram i budżet
Koszt realizacji projektu powinien odnosić się tylko do zaplanowanych działań.
Każda pozycja w budżecie powinna zostać skalkulowana
W projekcie warto wskazać inne źródła finansowania - pamiętaj także o pracy wolontariuszy i o darowiznach niepieniężnych.


Na każdym etapie przygotowania projektu i wniosku o dotację Fundacja Fundusz Partnerstwa służy fachową pomocą. Jeśli masz pytania i wątpliwości skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam pytanie.
 

 
KontaktMapa Strony