PolskiEnglish
Główna > Projekty 2011 > „Eko – turystyczny szlak przyrodniczy – promocja regionu”
 
„Eko – turystyczny szlak przyrodniczy – promocja regionu”

PG-15 448

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna
„Eko – turystyczny szlak przyrodniczy – promocja regionu”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000
Budżet całkowity: 6 300
Wkład własny: 1 300
Pozyskane środki: -

 

 

Cele:
Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności przyrodniczej i turystycznej miejscowości – urządzenie i oznakowanie kolejnego odcinka Eko - turystycznego szlaku wraz z wykonaniem tablic informacyjnych o gatunkach roślin i zwierząt żyjących w danym środowisku. Zorganizowanie turnieju wiedzy oraz praktyczne ćwiczenia w prowadzeniu wycieczek trasą Eko-szlaku przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Oczyszczenie części potoku wpływającego do potoku Czyrnianka przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności okolicy.
 
Partnerzy:
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyrnej, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czyrna, członkowie OSP w Czyrnej.

 
KontaktMapa Strony