PolskiEnglish
Gwna > Projekty 2012
 
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:116. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:105. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character

PG 17 472
Zesp Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wynej
„Woda darem ycia”

 

Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 2 890,00 z
Budet cakowity: 5 083,00 z
Wkad wasny: 2 193,00 z


Cele:
Celem gwnym jest zbadanie i okrelenie stopnia eutrofizacji wd. Na podstawie otrzymanych wynikw uwiadomienie spoecznoci lokalnej stanu zanieczyszczenia potoku i wskazanie sposobw na jego popraw.

 

Projekt zawiera:
1.  Badanie stopnia zanieczyszczenia;
2.  Usunicie zanieczyszcze fizycznych z potoku;
3.  Zestawienie i analiza wynikw;
4.  Przedstawienie wynikw spoecznoci lokalnej i wskazanie sposobw poprawy stanu wd.
 
Partnerzy:

Sotys wsi Mochnaczka Wyna , Piotr Pogrzeba , Rada rodzicw, nauczyciele i uczniowie Szkoy Podstawowej w Mochnaczce Wynej, rodzice uczniw

 

PG 17 473
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
„Atlas wd mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000,00 z
Budet cakowity projektu: 8 820,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 3 820,00

 

Cele:
Gwnym celem projektu jest zapoznanie zainteresowanych z rozmieszczeniem rde wd mineralnych, punktw zdrojowych i pijalni wd na terenie Muszyny, Krynicy i Tylicza. Wydanie atlasu z lokalizacj rde zwikszy zainteresowanie wodami mineralnymi regionu
a w przyszoci przyczyni si do liczniejszego odwiedzania tych miejsc przez kuracjuszy, turystw oraz uczniw miejscowych szk.
Do najwikszych i najbardziej znanych rde nale Zdrj Gwny w Krynicy oraz Zdrj Gwny w Tyliczu. Wydanie atlasu wd mineralnych w wersji elektronicznej i drukowanej, darmowa dystrybucja w krynickich hotelach, pensjonatach i sanatoriach, a take pord goci odwiedzajcych okolic poprzez punkty Informacji Turystycznej.

 
Partnerzy:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza, Stowarzyszenie Almanach Muszyny, SCES w Tyliczu, Urzd Miejski w Krynicy Zdroju

 

PG 17 474

Towarzystwo Przyjaci egiestowa
„egiestw Zdrj- uzdrowisko wod pisane”

 

Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 4 750,00 z
Budet cakowity projektu: 7 675,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 2 925,00 z
 

Cel:
Wydanie w nakadzie ok. 500 egz. ilustrowanego albumu powiconemu historii uzdrowiska egiestw Zdrj, ze szczeglnym uwzgldnieniem lokalnych rde wody mineralnej. Zebranie informacji dot. historii uzdrowiska – materiay pisane, przekazy ustne oraz fotografie. Opracowanie merytoryczne i graficzne albumu. Wydruk albumu o pojemnoci ok. 30-40 stron. Kolporta w latach nastpnych.


Partnerzy:

Fundacja – Rewitalizacja Uzdrowiska egiestw Zdrj, Redakcja Almanachu Muszyny, Szkoa Podstawowa w egiestowie

 

PG 17 475

Zesp Szkolno-Przedszkolny w Muszynce
„Hej, bystra wodo! Wsplna woda-wsplne moliwoci”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000 z
Budet cakowity projektu: 8 437 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 3 437z

 

Cel:
Projekt jest kontynuacj, modyfikacj i rozbudowaniem ubiegorocznego projektu m.in. o: wyprawy nad potok Muszynka, do ujcia wody i do rde wody mineralnej w Muszynce. Wypraw do przydomowej gruntowo-rolinnej oczyszczalni ciekw w gospodarstwie agroturystycznym w Muszynce. Spotkania szkoleniowe dla mieszkacw pt.„Chro przyrod swoj”- ochrona wody.„Woda- nieodczny element zdrowej diety”. Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla przedszkolakw i uczniw. Konkursy: fotograficzny i plastyczny.

 

Partnerzy:

Pracownicy szkoy, Spoeczno lokalna, Rada Rodzicw oraz nauczyciele i przedszkolaki oraz uczniowie ZSP, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Muszynka, Parafia.

 

PG 17 476

Stowarzyszenie Modw-Gbokie
„U rde w. Kingi- kontynuacja zadania”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 14 000 z
Budet cakowity projektu: 24 670,94 z
Wkad wasny/ inni darczycy: 10 670,94 z

 

Cel:
Stworzenie dalszej czci cieek (w tym rwnie rowerowych) w celu ochrony i uwydatnienia miejscowej fauny i flory - bogaty wiat pazw i gadw oraz ustawienie elementw maej architektury zapoznanie turystw z ywotem w. Kingi, z ktrym historia tego miejsca i okolicy nieodcznie si czy. Poprawa czystoci potoku Gboczanka Zaaranowanie miejsca widokowego w celu podziwiania panoramy Pasma Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej w Beskidzie Sdeckim.

 

Partnerzy:

Rada Soecka, Urzd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrj, Wsplnota Gruntowa Sucha Struga, Towarzystwo Mionikw Piwnicznej, ZBNWM Spdzielnia Pracy Piwniczanka, ZRB Wierchomla, Skalnik ZKB Barcice Grne. Park M,

 

PG 17 477

Zarzd Osiedla rdlana w Krynicy-Zdroju
„Zagospodarowanie grupy 5 rde wody mineralnej w obrbie os. rdlana”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 25 000,00 z
Budet cakowity projektu: 31 875,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 6 875,00z

 

Cel:
Zabezpieczenie grupy rde mineralnych przed dalsz degradacj oraz, udostpnienie terenu wok rdeek do celw rekreacyjnych przez wykonanie doj, odprowadzenia wd zalewajcych teren. Wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej – „mini pijalni” z awami i stoami i zadaszeniami.
Zaangaowanie spoecznoci lokalnej, organizacji, instytucji do dziaa na rzecz rozwoju lokalnego. Promocja projektu, dziedzictwa wodnego poprzez wykonanie 5 tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, informacje na stronach internetowych partnerw projektu i artykuy prasowe w lokalnych mediach.


Partnerzy:

Burmistrz Krynicy-Zdroju, Zarzd Ogrodw Dziakowych „Witaminka”, Stowarzyszenie KS „rdlana” w Krynicy-Zdroju, Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, Leny Zakad Dowiadczalny, Krynicka Organizacja Turystyczna, Szkoa Narciarska KrynicaSKI. Osoby prywatne wspierajce realizacj – mieszkacy os. rdlana.

 

PG 17 478

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
„Zagospodarowanie rda Bradowiec”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 19 720,00 z
Budet cakowity projektu: 36 043,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 16 323,00z

 

Cel:
Gwnym celem projektu jest udostpnienie rda wody mineralnej typu szczawa. rdo Bradowiec jest drugim rdem w Tyliczu po Zdroju Gwnym pod wzgldem wydajnoci. Wytyczenie
i oczyszczenie alejki doprowadzajcej do rda, obudowa ujcia, wykonanie platformy widokowej oraz wykonanie dwch tablic informacyjnych

 

Partnerzy:

SCES w Tyliczu, Urzd Miejski w Krynicy Zdroju , Firma dla Zdrowia spka z o.o., Agroturystyka U Grzegorza, Pokoje Gocinne Azalia

 

PG 17 479

Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju
„Zagospodarowanie ujcia wody sodkiej u „stp figury Matki Boej w Obazie” przy ul. Daszyskiego w Piwnicznej-Zdroju”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 17 190,00 z
Budet cakowity projektu: 22 640,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 5 450,00 z

 

Cel:
Celem gwnym projektu jest utworzenie dwch stanowisk do poboru wody, uporzdkowanie terenu wok nich, odwodnienie terenu oraz zbadanie skadu wody z okreleniem jej waciwoci leczniczych. Uwiadomienie modziey oraz mieszkacom gminy jak wana jest woda w yciu kadego. Dziaanie edukacyjne zwizane z poznaniem i ochron zasobw i czystoci wd w rodowisku naturalnym - spotkanie z pracownikiem Nadlenictwa Piwniczna. Prace zawiera bd: remont porczy, schodw w obrbie rdeka. Utworzenie dwch stanowisk z misami oraz pki do poboru wody. Badanie jakoci wody. Zamontowanie tablic, koszy, awek. Przeprowadzenie konkursw wrd uczniw gimnazjum.

 

Partnerzy:

Urzd Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, Zakad Butelkowania Wody Mineralnej w Piwnicznej- Zdroju, Uczniowie Gimnazjum w Piwnicznej, UMiG Piwniczna-Zdrj, Nadlenictwo Piwniczna-Zdrj, Miejsko Gminny Orodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju , Rada Rodzicw Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnzjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Proboszcz parafii., Miejski Zakad Gospodarki Komunalnej

 
Zielony brzeg Popradu

PG 17 480

Gmina Rytro w imieniu Rady Soeckiej wsi Sucha Struga
"Zielony brzeg Popradu - zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Poprad w miejscowoci Sucha Struga”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 14 000,00 z
Budet cakowity projektu: 24 870,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 10 870,00 z

 

Cel:
Gwnym celem projektu jest poprawa stanu rodowiska wodnego poprzez likwidacj nadbrzenego wysypiska mieci oraz zagospodarowanie brzegu rzeki Poprad. Oczyszczenie prawego brzegu rzeki Poprad na dugo okoo 250m, rekultywacja i wywz mieci. Udostpnianie brzegu rzeki dla turystw i mieszkacw. Nasadzenie prawego brzegu gatunkami rodzimymi, zasianie traw .

 

Partnerzy:

Sotys i Rada Soecka, mieszkacy miejscowoci Sucha Struga

 

PG 17481

Ochotnicza Stra Poarna w egiestowie
„Oczyszczenie oraz zagospodarowanie otoczenia potoku egiestowskiego"


Dotacja: II stopnia

Kwota dotacji: 14 000,00 z
Budet cakowity projektu: 31 900,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 17 900,00 z

 

Cel:
Oczyszczenie i zagospodarowanie cigu potoku egiestowskiego w centrum wsi dla uzyskania przyjaznych dla ludzi miejsc wypoczynku i kontemplowania przyrody zwizanej z dziedzictwem wodnym i kulturowym. Zwikszenie atrakcyjnoci miejscowoci poprzez organizacj kpieliska i atrakcyjnoci szlakw turystycznych. Poprawa wiadomoci ekologicznej mieszkacw. Nawizanie do tradycji zwizanych z ochron dziedzictwa przyrodniczego.


Partnerzy:

Urzd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, Sotys, Rada Soecka, Rada Parafialna, mieszkacy egiestowa, Zakad Surowcw Skalnych – Wierchomla

 


KontaktMapa Strony