PolskiEnglish
Główna > Projekty 2012 > Zagospodarowanie ujęcia wody
 
Zagospodarowanie ujęcia wody

PG 17 479

Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju
„Zagospodarowanie ujęcia wody słodkiej u „stóp figury Matki Bożej w Obłazie” przy ul. Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju”


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 17 190,00 zł
Budżet całkowity projektu: 22 640,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 5 450,00 zł

 

Cel:
Celem głównym projektu jest utworzenie dwóch stanowisk do poboru wody, uporządkowanie terenu wokół nich, odwodnienie terenu oraz zbadanie składu wody z określeniem jej właściwości leczniczych. Uświadomienie młodzieży oraz mieszkańcom gminy jak ważna jest woda w życiu każdego. Działanie edukacyjne związane z poznaniem i ochroną zasobów i czystością wód w środowisku naturalnym - spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Piwniczna. Prace zawierać będą: remont poręczy, schodów w obrębie źródełka. Utworzenie dwóch stanowisk z misami oraz półki do poboru wody. Badanie jakości wody. Zamontowanie tablic, koszy, ławek. Przeprowadzenie konkursów wśród uczniów gimnazjum.

 

Partnerzy:

Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej Zdroju, Zakład Butelkowania Wody Mineralnej w Piwnicznej- Zdroju, Uczniowie Gimnazjum w Piwnicznej, UMiG Piwniczna-Zdrój, Nadleśnictwo Piwniczna-Zdrój, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju , Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnzjum Publicznego w Piwnicznej-Zdroju, Proboszcz parafii., Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

 
KontaktMapa Strony