PolskiEnglish
Główna > Projekty 2013
 
Zagospodarowanie ujęć - budowa mini pijalni

PG 18 489
„Zagospodarowanie ujęć naturalnej wody źródlanej-budowa mini pijalni wody”
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju


Kwota dotacji: 15 785,00 zł
Budżet całkowity projektu: 25 991,95 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 10 206,95 zł


Celem projektu było wykonanie mini pijalni naturalnej wody źródlanej, edukacja ekologiczna mieszkańców i uczniów z terenu Piwnicznej – Zdroju, w zakresie ochrony zasobów wodnych: źródeł i potoków górskich. W ramach projektu został także przeprowadzony szereg warsztatów, konkursów, oraz działań związanych z ochroną wody. M. in.: oczyszczono potok Śmigowskie, oczyszczono teren młaki , wykonano badania analizy wody. Wzrosła świadomości uczniów, mieszkańców na temat konieczności ochrony źródeł wody.

 
Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu

PG 18 488
„Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu przylegającego w miejscowości Andrzejówka”
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna


Kwota dotacji: 18 050,00 zł
Budżet całkowity projektu: 52 247,37 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 34 197,37 zł


Projektu zakładał modernizację studni w Andrzejówce poprzez ocembrowanie jej wraz z wykonaniem zadaszenia oraz zagospodarowanie terenu przylegającego. Zagospodarowanie terenu wokół studni dla osiągnięcia celu w postaci uzyskania ogólnodostępnego miejsca odpoczynku.. Projekt objął wykonanie wiaty regionalnej a także wykonanie 2 szt. ławek drewnianych. Obsadzenie terenu drzewami dekoracyjnymi. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

 
Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne

PG 18 487
„Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne”
Urząd Miasta Krynicy-Zdroju w imieniu Zarządu Osiedla Źródlana


Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 33 450,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 8 450,00 zł


Pełne udostępnienie źródła wody mineralnej „Słoneczne” oraz terenu wokół źródełka przez wykonanie dojść, odprowadzenia wód zalewających teren. Uporządkowanie ok. 200 m2 wokół źródełka wody mineralnej Wybudowanie infrastruktury – „mini pijalni” z 2 ławami i zadaszeniem. Zaangażowanie społeczności lokalnej, organizacji, instytucji do działań na rzecz rozwoju lokalnego. Promocja projektu, dziedzictwa wodnego poprzez wykonanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, informacje na stronach www partnerów projektu i artykuły prasowe w lokalnych mediach.

 
Pocałuj żabkę w łapkę- nie bój żaby

PG 18 485
„Pocałuj żabkę w łapkę- nie bój żaby”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce


Kwota dotacji: 4 940,00 zł
Budżet całkowity projektu: 8 303,50 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 363,50 zł


W ramach projektu zostały zrealizowane działania:
1. Utworzenie stanowiska do badania jakości wody i obserwacji roślin i zwierząt wodnych, czyli „Laboratorium pod chmurką”.
2.Utworzenie stałej wystawy edukacyjnej (tablicy informacyjnej) na temat roślin i zwierząt zamieszkujących potok Muszynka.
3. Posadzenie drzewa projektu.
4. Zagospodarowanie wody deszczowej w ZSP w Muszynce.
5. Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów.
6. Mikroprojekt badawczy w swojej rodzinie.
7. Wycieczki ekologiczno-edukacyjne.
8. Konkursy: fotograficzny, plastyczny, rodzinny.

 
Woda - temat rzeka

PG 18 484
„Woda - temat rzeka”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie


Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 9974,99 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 4974,99 zł


Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Żegiestowa (dzieci przedszkolnych i szkolnych) oraz rodziców w zakresie ochrony wód i racjonalnego z nich korzystania. Szczególne zwrócenie uwagi na występujący okresowo problem niedoboru wody pitnej w niektórych gospodarstwach domowych Żegiestowa.

 

W ramach projektu:

 • Wysprzedano brzegi potoku Żegiestowskiego na odcinku 2 km;
 • Opracowano scenariusze zajęć przyrodniczych, które zostały przeprowadzone z wykorzystaniem zakupionej na potrzeby projektu tablicy interaktywnej;
 • Przeprowadzono w terenie badania czystości Potoku Żegiestowskiego oraz opracowano wyniki;
 • Opracowano ankietę nt sposobów oszczędzania wody, którą przebadano 59 mieszkańców Żegiestowa;
 • Przeprowadzono happeninig pt. „Kolejka po wodę”.

 
Woda darem życia

PG18 483
Kontynuacja projektu "Woda darem życia"
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej


Kwota dotacji: 3 015,00 zł
Budżet całkowity projektu: 6452,15 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 437,15 zł


W ramach projektu uczniowie:

 • Badali właściwości fizyczne i chemiczne wód płynących w potoku Mochnaczka oraz wód opadowych w ramach lekcji na przyrodzie, oraz na kółku. Również przebadano właściwości chemiczne wód podczas wycieczki do Rytra oraz podczas Quest w Tyliczu;
 • Usunięto zanieczyszczenia z potoku Mochnaczka na odcinku 800m;
 • Przeprowadzono międzyszkolny, konkurs plastyczny "Ryby, żaby, raki - bobry, wodne ptaki„;
 • Poznano sposoby oczyszczania wód ;
 • Zakupiono aparat fotograficzny którym wykonywano zdjęcia z poszczególnych działań oraz nagrano filmiki podczas podsumowania;
 • Zorganizowano wystawę fotograficzną w świetlicy środowiskowej „Jutrzenka”
 • Promowano wodę w zdrowym stylu życia .

 
Woda to nasz najcenniejszy skarb

PG 18 482
„Woda to nasz najcenniejszy skarb”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie


Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 6 250,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 1 250,00 zł


W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych dla grupy młodzieży obejmująca opanowanie wiedzy nt. źródeł zanieczyszczeń wód i metod ich uzdatniania. Przeprowadzono warsztaty dotyczące analizy składu chemicznego wód z różnych źródeł. Oczyszczono wybrany fragmentu rzeki Poprad. W trakcie realizacji projektu w przedszkolu przeprowadzano zajęcia przedszkolne pod kątem krążenia wody w przyrodzie, zużycia wody, znaczenia wody w życiu człowieka. Odbyły się spotkania z leśnikiem, wędkarzem, dietetykiem.

 


KontaktMapa Strony