PolskiEnglish
Gwna > Projekty 2013
 
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:116. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:105. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character

PG 18 489
„Zagospodarowanie uj naturalnej wody rdlanej-budowa mini pijalni wody”
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju


Kwota dotacji: 15 785,00 z
Budet cakowity projektu: 25 991,95 z
Wkad wasny / inni darczycy: 10 206,95 z


Celem projektu byo wykonanie mini pijalni naturalnej wody rdlanej, edukacja ekologiczna mieszkacw i uczniw z terenu Piwnicznej – Zdroju, w zakresie ochrony zasobw wodnych: rde i potokw grskich. W ramach projektu zosta take przeprowadzony szereg warsztatw, konkursw, oraz dziaa zwizanych z ochron wody. M. in.: oczyszczono potok migowskie, oczyszczono teren maki , wykonano badania analizy wody. Wzrosa wiadomoci uczniw, mieszkacw na temat koniecznoci ochrony rde wody.

 
Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu

PG 18 488
„Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu przylegajcego w miejscowoci Andrzejwka”
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna


Kwota dotacji: 18 050,00 z
Budet cakowity projektu: 52 247,37 z
Wkad wasny / inni darczycy: 34 197,37 z


Projektu zakada modernizacj studni w Andrzejwce poprzez ocembrowanie jej wraz z wykonaniem zadaszenia oraz zagospodarowanie terenu przylegajcego. Zagospodarowanie terenu wok studni dla osignicia celu w postaci uzyskania oglnodostpnego miejsca odpoczynku.. Projekt obj wykonanie wiaty regionalnej a take wykonanie 2 szt. awek drewnianych. Obsadzenie terenu drzewami dekoracyjnymi. Wykonanie i monta tablicy informacyjnej.

 

PG 18 487
„Zagospodarowanie rdeka wody mineralnej Soneczne”
Urzd Miasta Krynicy-Zdroju w imieniu Zarzdu Osiedla rdlana


Kwota dotacji: 25 000,00 z
Budet cakowity projektu: 33 450,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 8 450,00 z


Pene udostpnienie rda wody mineralnej „Soneczne” oraz terenu wok rdeka przez wykonanie doj, odprowadzenia wd zalewajcych teren. Uporzdkowanie ok. 200 m2 wok rdeka wody mineralnej Wybudowanie infrastruktury – „mini pijalni” z 2 awami i zadaszeniem. Zaangaowanie spoecznoci lokalnej, organizacji, instytucji do dziaa na rzecz rozwoju lokalnego. Promocja projektu, dziedzictwa wodnego poprzez wykonanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, informacje na stronach www partnerw projektu i artykuy prasowe w lokalnych mediach.

 

PG 18 485
„Pocauj abk w apk- nie bj aby”
Zesp Szkolno-Przedszkolny w Muszynce


Kwota dotacji: 4 940,00 z
Budet cakowity projektu: 8 303,50 z
Wkad wasny / inni darczycy: 3 363,50 z


W ramach projektu zostay zrealizowane dziaania:
1. Utworzenie stanowiska do badania jakoci wody i obserwacji rolin i zwierzt wodnych, czyli „Laboratorium pod chmurk”.
2.Utworzenie staej wystawy edukacyjnej (tablicy informacyjnej) na temat rolin i zwierzt zamieszkujcych potok Muszynka.
3. Posadzenie drzewa projektu.
4. Zagospodarowanie wody deszczowej w ZSP w Muszynce.
5. Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla przedszkolakw i uczniw.
6. Mikroprojekt badawczy w swojej rodzinie.
7. Wycieczki ekologiczno-edukacyjne.
8. Konkursy: fotograficzny, plastyczny, rodzinny.

 
Woda - temat rzeka

PG 18 484
„Woda - temat rzeka”
Zesp Szkolno-Przedszkolny w egiestowie


Kwota dotacji: 5 000,00 z
Budet cakowity projektu: 9974,99 z
Wkad wasny / inni darczycy: 4974,99 z


Gwnym celem projektu byo podniesienie wiadomoci ekologicznej najmodszych mieszkacw egiestowa (dzieci przedszkolnych i szkolnych) oraz rodzicw w zakresie ochrony wd i racjonalnego z nich korzystania. Szczeglne zwrcenie uwagi na wystpujcy okresowo problem niedoboru wody pitnej w niektrych gospodarstwach domowych egiestowa.

 

W ramach projektu:

 • Wysprzedano brzegi potoku egiestowskiego na odcinku 2 km;
 • Opracowano scenariusze zaj przyrodniczych, ktre zostay przeprowadzone z wykorzystaniem zakupionej na potrzeby projektu tablicy interaktywnej;
 • Przeprowadzono w terenie badania czystoci Potoku egiestowskiego oraz opracowano wyniki;
 • Opracowano ankiet nt sposobw oszczdzania wody, ktr przebadano 59 mieszkacw egiestowa;
 • Przeprowadzono happeninig pt. „Kolejka po wod”.

 

PG18 483
Kontynuacja projektu "Woda darem ycia"
Zesp Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wynej


Kwota dotacji: 3 015,00 z
Budet cakowity projektu: 6452,15 z
Wkad wasny / inni darczycy: 3 437,15 z


W ramach projektu uczniowie:

 • Badali waciwoci fizyczne i chemiczne wd pyncych w potoku Mochnaczka oraz wd opadowych w ramach lekcji na przyrodzie, oraz na kku. Rwnie przebadano waciwoci chemiczne wd podczas wycieczki do Rytra oraz podczas Quest w Tyliczu;
 • Usunito zanieczyszczenia z potoku Mochnaczka na odcinku 800m;
 • Przeprowadzono midzyszkolny, konkurs plastyczny "Ryby, aby, raki - bobry, wodne ptaki„;
 • Poznano sposoby oczyszczania wd ;
 • Zakupiono aparat fotograficzny ktrym wykonywano zdjcia z poszczeglnych dziaa oraz nagrano filmiki podczas podsumowania;
 • Zorganizowano wystaw fotograficzn w wietlicy rodowiskowej „Jutrzenka”
 • Promowano wod w zdrowym stylu ycia .

 
Woda to nasz najcenniejszy skarb

PG 18 482
„Woda to nasz najcenniejszy skarb”
Zesp Szkolno-Przedszkolny w Muszynie


Kwota dotacji: 5 000,00 z
Budet cakowity projektu: 6 250,00 z
Wkad wasny / inni darczycy: 1 250,00 z


W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatw i zaj edukacyjnych dla grupy modziey obejmujca opanowanie wiedzy nt. rde zanieczyszcze wd i metod ich uzdatniania. Przeprowadzono warsztaty dotyczce analizy skadu chemicznego wd z rnych rde. Oczyszczono wybrany fragmentu rzeki Poprad. W trakcie realizacji projektu w przedszkolu przeprowadzano zajcia przedszkolne pod ktem krenia wody w przyrodzie, zuycia wody, znaczenia wody w yciu czowieka. Odbyy si spotkania z lenikiem, wdkarzem, dietetykiem.

 


KontaktMapa Strony