PolskiEnglish
Główna > Projekty 2014
 
Wodne zmiany

Zespół Szkolno-Gimnazjalny  Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju


Kwota dotacji: 19 027 zł
Budżet całkowity projektu: 37 294,50 zł
Planowane oszczędności wody: 5m³, 10 %
Uzyskane oszczędności wody: 34m3, 34%


Celem głównym projektu była edukacja ekologiczna oraz podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania wody. W ramach zajęć edukacyjnych placówka przygotowała spotkanie ze specjalistą z branży kanalizacyjno-wodnej. Pracownik firmy Rolbud Instal przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat tego jak prawidłowo i oszczędnie korzystać z nowo zamontowanych urządzeń sanitarnych oraz przygotował prezentację „Jak ważna jest woda w życiu człowieka”. Po spotkaniu ze specjalistą odbył się quiz sprawdzający co dzieci zapamiętały. W zajęciach tych uczestniczyło aż 560 dzieci. Dzieci wzięły również udział w tematycznych konkursach. Do najciekawszych z ich należą konkurs na wykonanie komiksu o przygodach kropelki Elki, konkurs piosenki, którego myślą przewodnią była woda, oraz konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie teatrzyku o tematyce wodnej. Podsumowanie projektu miało miejsce  w czasie VII Pikniku Ekologicznego. Szkoła zrealizowała wiele inwestycji, dzięki którym uzyskała wyjątkowo wysokie oszczędności wody.

 
Woda skarbem życia - korzystaj z niej roztropnie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej- Zdroju


Kwota dotacji: 18 190 zł
Budżet całkowity projektu: 28 190 zł
Planowane oszczędności wody: 5m³, 15%
Uzyskane oszczędności wody: 5,6m3, 16,4%

W ramach utrzymania dobrego stanu środowiska wodnego placówka przeprowadziła modernizację 12 baterii umywalkowych i 5 zlewów. Oszczędność zużycia wodny została osiągnięta przez planowanie oszczędności, modernizację systemu spłukiwania wody, instalację pisuarów oraz przegląd techniczny urządzeń sanitarnych. W ramach działań edukacyjnych przeprowadzono z dziećmi doświadczenia i eksperymenty.  Zorganizowane zostały również 2 konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, konkurs na naklejkę, konkurs wiedzy i recytatorski. Dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych i wycieczkach: do stacji uzdatniania wody oraz do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 
Praktyczne metody oszczędzania wody

Samorządowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu


Kwota dotacji: 19 027 zł
Budżet całkowity projektu: 26 085 zł
Inne źródła finansowania: 6 013 zł
Planowane oszczędności wody: 15m³, 15%
Uzyskane oszczędności wody: 29,6 m3, 36,4%
   
Placówka przeprowadziła analizę zużycia wody w szkole. Program oszczędności wody objął cykl zajęć z zakresu praktycznych metod zastosowania edukacji ekologicznej i środowiskowej w życiu codziennym dla uczniów i rodziców. Poprzez prezentację metod oszczędzania wody, warsztaty, wycieczki konkurs na projekt ulotki oraz plakaty, placówka zwróciła uwagę uczniów na istotę problemu oszczędzania wody. Najciekawszymi rozwiązaniami edukacyjnymi były zajęcia w zakładzie produkującym wodę mineralną Coca- Cola w Tyliczu. Uczniowie zapoznali się tam z technologią produkcji wody oraz parametrami, które muszą być spełnione żeby woda została dopuszczona do picia. Uczniowie również uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Ojcowskim Parku Narodowym, które dotyczyły określania stanu wody. Uczniowie poznali biologiczne i chemiczne wskaźniki badania czystości wody. W szkole dokonano modernizacji 54 baterii umywalkowych, 6 baterii zlewozmywakowych, 14 baterii natryskowych oraz 20 spłuczek z funkcją STOP. Dzięki tym działaniom szkoła uzyskała wyjątkowo duże oszczędności.

 
Każda kropla na wagę złota

Szkoła Podstawowa im Stefana Pawlika w Rytrze


Kwota dotacji: 16 727 zł
Budżet całkowity projektu: 21 197 zł
Planowane oszczędności wody: 13 m³, 15%
Uzyskane oszczędności wody: 15,1 m3, 22,85%

Celem projektu było zmniejszenie zużycia wody o 20% oraz zajęcia ekologiczne, dla co najmniej 200 uczniów. Dla dzieci przygotowano happening „Każda kropla na miarę złota” na ulicach Rytra. Konkurs plastyczny, gazetka ścienna oraz apel zostały zrealizowane dla uczniów, aby wzmocnić ekologiczne postawy. W obrębie zadań modernizacyjnych przeprowadzono wymianę 32 szt. baterii, 19 spłuczek toaletowych, 32 sztuki perlatorów. Dzięki czemu udało się uzyskać wyjątkowo duże oszczędności.

 
Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie


Kwota dotacji: 19 027 zł
Budżet całkowity projektu: 23 783,75 zł
Planowane oszczędności wody: 31,5 m³, 10%
Uzyskane oszczędności wody: 95m3, 30,1%


Celem głównym projektu była modernizacja 45 z 122 baterii umywalkowych, 12 baterii prysznicowych oraz montaż 3 pisuarów. Dzięki tym działaniom szkoła w znacznym stopniu powiększyła oszczędności wody. Dodatkowo placówka przeprowadziła zajęcia edukacyjne, które zaangażowały wszystkie klasy. Przez przeprowadzone zajęcia szkoła podjęła  temat oszczędzania wody i przygotowała 15 metod oszczędzania wody oraz prezentacje multimedialne. Prezentacje multimedialne o zasadach oszczędzania wody w ramach konkursu przygotowali uczniowie. Gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli w projekcie i przygotowali plakaty oraz ulotki promujące oszczędzanie wody dla szkół i instytucji. Młodzież szkolna oczyściła również wybrany fragment wzdłuż brzegów potoku Muszynka.

 
Dbaj o przyrodę, oszczędzaj wodę

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie

Kwota dotacji: 15 277 zł
Budżet całkowity projektu: 20 277 zł
Planowane oszczędności wody: 7,1 m³, 10%
Uzyskane oszczędności wody: 20,1 m3, 29%


Placówka zamontowała baterie bezdotykowe, które służą, nie tylko oszczędzaniu wody, ale także bezpieczeństwu dzieci w wieku przedszkolnym. Modernizacja objęła: 8 spłuczek z miskami ustępowymi, 8 oszczędnych kompaktów oraz 20 sztuk perlatorów. W ramach działań edukacyjnych zostały przeprowadzone zajęcia i konkursy związane z tematem oszczędzania wody dla 88 dzieci. Odbyły się również zajęcia w terenie, które okazały się ciekawym uzupełnieniem zajęć w przedszkolu podczas których dzieci spacerowały nad rzeką Poprad i prowadziły obserwacje przyrodnicze. Dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami przeprowadzały monitoring wody przed i po modernizacji.

 
Polaku młody nie marnuj wody!!!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej

Kwota dotacji: 12 725 zł
Budżet całkowity projektu: 20 245 zł
Planowane oszczędności wody: 2 m³, 20%
Uzyskane oszczędności wody: 2,25 m3, 23,1%


Założeniem projektu było zmniejszenie zużycia oraz zmotywowanie społeczności lokalnej do oszczędzania wody. Szkołą przygotowała oraz zrealizowała audyt wodny wśród społeczności lokalnej oraz wśród uczniów i rodziców (120 ankiet). Placówka zamontowała 360 litrowy zbiornik na deszczówkę. Modernizacji i wymianie uległo: 6 umywalek, 3 baterii prysznicowych, 2 baterie zlewozmywakowe, 4 sedesy z funkcją STOP; założenie 4 elektrycznych przepływowych podgrzewania wody, 7 syfonów umywalkowych, wymiana rur, wężyków i załączek. Działania te pozwoliły szkole zaoszczędzić wodę w wysokim stopniu. W ramach działań edukacyjnych placówka przeprowadziła: konkurs plastyczny, lekcje otwarte, pochód z okazji Światowego Dnia Wody, wykonanie ulotek oraz stworzenie galerii zdjęć z poszczególnych etapów pracy. Na zajęciach dzieci nauczyły się przeliczania zużycia wody, poznały sposoby oszczędzania wody oraz sposoby jej badania.

 


KontaktMapa Strony