PolskiEnglish
Gwna > Projekty 2014
 
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:116. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:105. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character
Wodne zmiany

Zesp Szkolno-Gimnazjalny  Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej Zdroju


Kwota dotacji: 19 027 z
Budet cakowity projektu: 37 294,50 z
Planowane oszczdnoci wody: 5m³, 10 %
Uzyskane oszczdnoci wody: 34m3, 34%


Celem gwnym projektu bya edukacja ekologiczna oraz podniesienie wiadomoci ekologicznej w zakresie oszczdzania wody. W ramach zaj edukacyjnych placwka przygotowaa spotkanie ze specjalist z brany kanalizacyjno-wodnej. Pracownik firmy Rolbud Instal przeprowadzi z dziemi pogadank na temat tego jak prawidowo i oszczdnie korzysta z nowo zamontowanych urzdze sanitarnych oraz przygotowa prezentacj „Jak wana jest woda w yciu czowieka”. Po spotkaniu ze specjalist odby si quiz sprawdzajcy co dzieci zapamitay. W zajciach tych uczestniczyo a 560 dzieci. Dzieci wziy rwnie udzia w tematycznych konkursach. Do najciekawszych z ich nale konkurs na wykonanie komiksu o przygodach kropelki Elki, konkurs piosenki, ktrego myl przewodni bya woda, oraz konkurs na przygotowanie i zaprezentowanie teatrzyku o tematyce wodnej. Podsumowanie projektu miao miejsce  w czasie VII Pikniku Ekologicznego. Szkoa zrealizowaa wiele inwestycji, dziki ktrym uzyskaa wyjtkowo wysokie oszczdnoci wody.

 

Szkoa Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej- Zdroju


Kwota dotacji: 18 190 z
Budet cakowity projektu: 28 190 z
Planowane oszczdnoci wody: 5m³, 15%
Uzyskane oszczdnoci wody: 5,6m3, 16,4%

W ramach utrzymania dobrego stanu rodowiska wodnego placwka przeprowadzia modernizacj 12 baterii umywalkowych i 5 zleww. Oszczdno zuycia wodny zostaa osignita przez planowanie oszczdnoci, modernizacj systemu spukiwania wody, instalacj pisuarw oraz przegld techniczny urzdze sanitarnych. W ramach dziaa edukacyjnych przeprowadzono z dziemi dowiadczenia i eksperymenty.  Zorganizowane zostay rwnie 2 konkursy plastyczne dla dzieci i modziey, konkurs na naklejk, konkurs wiedzy i recytatorski. Dzieci wziy udzia w zajciach terenowych i wycieczkach: do stacji uzdatniania wody oraz do Miejskiego Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

Samorzdowe Centrum Edukacji Szkolnej w Tyliczu


Kwota dotacji: 19 027 z
Budet cakowity projektu: 26 085 z
Inne rda finansowania: 6 013 z
Planowane oszczdnoci wody: 15m³, 15%
Uzyskane oszczdnoci wody: 29,6 m3, 36,4%
   
Placwka przeprowadzia analiz zuycia wody w szkole. Program oszczdnoci wody obj cykl zaj z zakresu praktycznych metod zastosowania edukacji ekologicznej i rodowiskowej w yciu codziennym dla uczniw i rodzicw. Poprzez prezentacj metod oszczdzania wody, warsztaty, wycieczki konkurs na projekt ulotki oraz plakaty, placwka zwrcia uwag uczniw na istot problemu oszczdzania wody. Najciekawszymi rozwizaniami edukacyjnymi byy zajcia w zakadzie produkujcym wod mineraln Coca- Cola w Tyliczu. Uczniowie zapoznali si tam z technologi produkcji wody oraz parametrami, ktre musz by spenione eby woda zostaa dopuszczona do picia. Uczniowie rwnie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Ojcowskim Parku Narodowym, ktre dotyczyy okrelania stanu wody. Uczniowie poznali biologiczne i chemiczne wskaniki badania czystoci wody. W szkole dokonano modernizacji 54 baterii umywalkowych, 6 baterii zlewozmywakowych, 14 baterii natryskowych oraz 20 spuczek z funkcj STOP. Dziki tym dziaaniom szkoa uzyskaa wyjtkowo due oszczdnoci.

 

Szkoa Podstawowa im Stefana Pawlika w Rytrze


Kwota dotacji: 16 727 z
Budet cakowity projektu: 21 197 z
Planowane oszczdnoci wody: 13 m³, 15%
Uzyskane oszczdnoci wody: 15,1 m3, 22,85%

Celem projektu byo zmniejszenie zuycia wody o 20% oraz zajcia ekologiczne, dla co najmniej 200 uczniw. Dla dzieci przygotowano happening „Kada kropla na miar zota” na ulicach Rytra. Konkurs plastyczny, gazetka cienna oraz apel zostay zrealizowane dla uczniw, aby wzmocni ekologiczne postawy. W obrbie zada modernizacyjnych przeprowadzono wymian 32 szt. baterii, 19 spuczek toaletowych, 32 sztuki perlatorw. Dziki czemu udao si uzyska wyjtkowo due oszczdnoci.

 

Zesp Szkolno-Przedszkolny w Muszynie


Kwota dotacji: 19 027 z
Budet cakowity projektu: 23 783,75 z
Planowane oszczdnoci wody: 31,5 m³, 10%
Uzyskane oszczdnoci wody: 95m3, 30,1%


Celem gwnym projektu bya modernizacja 45 z 122 baterii umywalkowych, 12 baterii prysznicowych oraz monta 3 pisuarw. Dziki tym dziaaniom szkoa w znacznym stopniu powikszya oszczdnoci wody. Dodatkowo placwka przeprowadzia zajcia edukacyjne, ktre zaangaoway wszystkie klasy. Przez przeprowadzone zajcia szkoa podja  temat oszczdzania wody i przygotowaa 15 metod oszczdzania wody oraz prezentacje multimedialne. Prezentacje multimedialne o zasadach oszczdzania wody w ramach konkursu przygotowali uczniowie. Gimnazjalici aktywnie uczestniczyli w projekcie i przygotowali plakaty oraz ulotki promujce oszczdzanie wody dla szk i instytucji. Modzie szkolna oczycia rwnie wybrany fragment wzdu brzegw potoku Muszynka.

 

Zesp Szkolno-Przedszkolny w Muszynie

Kwota dotacji: 15 277 z
Budet cakowity projektu: 20 277 z
Planowane oszczdnoci wody: 7,1 m³, 10%
Uzyskane oszczdnoci wody: 20,1 m3, 29%


Placwka zamontowaa baterie bezdotykowe, ktre su, nie tylko oszczdzaniu wody, ale take bezpieczestwu dzieci w wieku przedszkolnym. Modernizacja obja: 8 spuczek z miskami ustpowymi, 8 oszczdnych kompaktw oraz 20 sztuk perlatorw. W ramach dziaa edukacyjnych zostay przeprowadzone zajcia i konkursy zwizane z tematem oszczdzania wody dla 88 dzieci. Odbyy si rwnie zajcia w terenie, ktre okazay si ciekawym uzupenieniem zaj w przedszkolu podczas ktrych dzieci spaceroway nad rzek Poprad i prowadziy obserwacje przyrodnicze. Dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opiekunami przeprowadzay monitoring wody przed i po modernizacji.

 

Zesp Szkolno - Przedszkolny w Mochnaczce Wynej

Kwota dotacji: 12 725 z
Budet cakowity projektu: 20 245 z
Planowane oszczdnoci wody: 2 m³, 20%
Uzyskane oszczdnoci wody: 2,25 m3, 23,1%


Zaoeniem projektu byo zmniejszenie zuycia oraz zmotywowanie spoecznoci lokalnej do oszczdzania wody. Szko przygotowaa oraz zrealizowaa audyt wodny wrd spoecznoci lokalnej oraz wrd uczniw i rodzicw (120 ankiet). Placwka zamontowaa 360 litrowy zbiornik na deszczwk. Modernizacji i wymianie ulego: 6 umywalek, 3 baterii prysznicowych, 2 baterie zlewozmywakowe, 4 sedesy z funkcj STOP; zaoenie 4 elektrycznych przepywowych podgrzewania wody, 7 syfonw umywalkowych, wymiana rur, wykw i zaczek. Dziaania te pozwoliy szkole zaoszczdzi wod w wysokim stopniu. W ramach dziaa edukacyjnych placwka przeprowadzia: konkurs plastyczny, lekcje otwarte, pochd z okazji wiatowego Dnia Wody, wykonanie ulotek oraz stworzenie galerii zdj z poszczeglnych etapw pracy. Na zajciach dzieci nauczyy si przeliczania zuycia wody, poznay sposoby oszczdzania wody oraz sposoby jej badania.

 


KontaktMapa Strony