PolskiEnglish
Gwna
 
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:116. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:105. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:119. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character
poniedziałek, 16 czerwca 2014 07:22

rada programowaW imieniu Fundacji Fundusz Partnerstwa oraz firm systemu Coca-Cola zapraszamy do udziau w kolejnej edycji programu dotacyjnego Fundusz Kropli Beskidu.
26 maja 2014 r., w siedzibie RZGW odbyo si posiedzenie Rady Programowej Funduszu Kropli Beskidu, na ktrym podjta zostaa decyzja o nowej formule konkursu. W 2014 roku celem programu jest wsparcie dziaa majcych na celu modernizacj infrastruktury wodnej w placwkach oraz edukacj w zakresie poszanowania i oszczdnoci wody.


W ramach konkursu proponujemy dofinansowanie projektw w formie dotacji w wysokoci maksymalnie 20 000 z, w tym uwzgldnienie dziaa edukacyjnych w wysokoci maksymalnie do 2000 z. W ramach dofinansowania projektw planowane przez Pastwa dziaania mog obejmowa np. wymian baterii umywalkowych i prysznicowych na oszczdzajce wod; modernizacj systemu spukiwania wody, modernizacj instalacji wodno-kanalizacyjnych, modernizacj pisuarw czy budow zbiornikw na deszczwk.

 

rodki z dotacji mog by wykorzystywane od listopada 2014 r do kwietnia 2015 r.


Aby wzi udzia w konkursie naley zapozna si z regulaminem konkursu, przeprowadzi dziaania przygotowawcze w placwce oraz przesa wniosek o dotacj wg obowizujcego formularza
w terminie do 10 padziernika 2014 r.


Formularz wniosku, regulamin oraz informacje prasow o ogoszeniu konkursu znajd Pastwo w zaczniku.


Czekamy na zgoszenia!

 
wtorek, 11 czerwca 2013 05:48

5 czerwca 2013 w siedzibie Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie odbyo si posiedzenie Rady Programowej IX edycji konkursu Funduszu Kropli Beskidu.
W skad rady wchodz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Sczu, gmin: Krynica Zdrj, Muszyna, Piwniczna Zdrj oraz Rytra, a take przedstawiciele: Zespou Parkw Krajobrazowych Wojewdztwa Maopolskiego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Starym Sczu oraz przedstawiciele firm systemu Coca-Cola, Fundacji Fundusz Partnerstwa.

Czytaj dalej...
 
czwartek, 14 marca 2013 08:37

Zapraszamy na konferencj pt.: „Chromy wodny skarb Beskidu” organizowan przez Fundusz Partnerstwa przy okazji obchodw wiatowego Dnia Wody w Krynicy – Zdrj.
Podczas trwania imprezy przewidziane s prezentacje zwizane z ochron i poszanowaniem rodowiska naturalnego, w szczeglnoci ochron zasobw wodnych.

Czytaj dalej...
 
poniedziałek, 11 marca 2013 11:44

Fundusz Kropli BeskiduFundusz Partnerstwa wraz z firmami systemu CocaCola zaprasza po raz 9 wszystkich zainteresowanych do udziau w konkursie dotacyjnym Fundusz Kropli Beskidu 2013.
Do konkursu mona zgasza projekty zwizane z ochron zasobw wodnych oraz poszanowania dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego regionu Beskidu Sdeckiego. Kadego roku zgaszanych s dziesitki wnioskw o dotacj, z ktrych najciekawsze zostaj zakwalifikowane przez Rad Programow Funduszu Kropli Beskidu do przyznania dotacji w dwch kategoriach:

  • kategoria 1szego stopnia do kwoty 5000 Pln
  • kategoria 2giego stopnia do kwoty 25000 Pln

Zarwno uczestnicy jak rwnie wszyscy zainteresowani wczaniem si w dziaania proekologiczne, mog liczy na liczne szkolenia, spotkania informacyjne oraz warsztaty, a take pomoc merytoryczn i techniczn, organizowane przez Fundusz Partnerstwa.


Termin skadania wnioskw o dotacje upywa 19 kwietnia 2013 roku.


Projekty ktrym przyznane zostan rodki w ramach dotacji 1szego stopnia naley rozliczy do 31 grudnia 2013 roku.


rodki przyznane w ramach dotacji 2giego stopnia musz zosta rozliczone do 30 kwietnia 2014 roku.


Dokumenty niezbdne do ubiegania si o przyznanie wsparcia, mona zale na naszych stronach internetowych.

 

 
Konkurs plastyczny
czwartek, 21 lutego 2013 13:21

konkurs plastyczny ochrona wodyStycze by ostatnim miesicem nadsyania prac plastycznych do konkursu "acuch Ekopokole. Woda w naszym yciu i krajobrazie". Zgosio si 187 uczestnikw w kategoriach wiekowych:
3 do 6 lat, 7 do 10 lat oraz 11 do 13 lat.

Spord wszystkich prac, do finau zakwalifikowao si po 10 z kadej grupy wiekowej. Finaowe dziea zostan poddane ocenie, ktrej dokona Jury zoone z przedstawicieli organizatora, instytucji publicznych oraz innych organizacji pozarzdowych. Czonkowie komisji wyoni zwycizcw w kadej z trzech kategorii, a wyniki zostan przedstawione podczas obchodw Dnia Wody 22 marca 2013 roku.

Zwycizcy oraz ich prace bd rwnie prezentowani na stronie Funduszu Partnerstwa, gwnego organizatora konkursu.
Wszystkie nadesane prace mona oglda w naszej galerii konkursowej

 
«PoczątekPoprzednia1234567NastępnaOstatnie»

Strona 2 z 7
KontaktMapa Strony